Asielrecht

Mensen die hun land van herkomst, om wat voor reden ook, hebben moeten ontvluchten, bijvoorbeeld vanwege een onmenselijke behandeling, kunnen in Nederland asiel aanvragen. Zij worden dan toegelaten tot de asielprocedure. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de asielverzoeken en bepaalt daarmee of asielzoekers in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het asielrecht. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Werkgroep Rechtshulp aan Vreemdelingen (WRV), dus kunnen wij asielzoekers goed bijstaan.

Dhr. mr. A. de Haan, dhr. mr. B. de Haan, mw. mr. A. Szirmai en mw. mr. J. Oosterhof hebben het asielrecht als één van de hoofdrechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Strafrecht

Op het gebied van het strafrecht kunnen wij u bijstaan vanaf het moment dat u op het politiebureau voor het eerst verhoord zult gaan worden tot de inhoudelijke behandeling op de zitting van de rechtbank of het gerechtshof. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor rechtsbijstand wanneer bijvoorbeeld uw rijbewijs is ingevorderd, wanneer u het niet eens bent met een strafbeschikking die het Openbaar Ministerie tegen u heeft uitgebracht of wanneer u een voorwaardelijk opgelegde straf alsnog dient te ondergaan.

Dhr. mr. A. de Haan, dhr. mr. B. de Haan en mw. mr. A. Szirmai hebben strafrecht als één van de hoofdrechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is erg divers en omvat veel meer dan alleen de echtscheiding zelf. Ook de afwikkeling van de gemeenschap van goederen en/of huwelijkse voorwaarden kan hiertoe gerekend worden. Daarnaast omvat dit rechtsgebied ook zaken waar het gaat om kinder- en partneralimentatie, zaken die kinderen betreffen, zoals het vaststellen van een zorgregeling, gezagskwesties en afstammingszaken. Daarnaast kan ook worden gedacht aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Mr. Szirmai is, als vFAS-specialist, in het gehele Personen- en Familierecht goed thuis. Daarnaast wordt zij regelmatig benoemd tot curator in afstammingszaken, waarin zij de belangen van de minderjarige behartigt.

Mw. mr. A. Szirmai en mw. mr. J. Oosterhof hebben het Personen- en Familierecht als één van de hoofdrechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van de wet verplichte ggz kan iemand, in een uiterst geval, gedwongen worden opgenomen. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van een geestelijke stoornis en een daardoor veroorzaakt dreigend ernstig nadeel (voorheen ‘gevaar’ genoemd) dat niet op een andere manier dan door een gedwongen zorg kan worden weggenomen. Als u met een dergelijke situatie te maken krijgt, kunnen wij u daarin goed bijstaan.

Dhr. mr. A. de Haan, dhr. mr. B. de Haan, mw. mr. A. Szirmai en mw. mr. J. Oosterhof hebben het psychiatrisch patiëntenrecht als één van de hoofdrechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.