Tarieven/gefinancierde rechtsbijstand

Particuliere cliënten kunnen wij bijstaan op basis van een zogeheten ‘toevoeging’. Dit houdt in dat de kosten voor onze rechtsbijstand deels gefinancierd worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit wordt ook wel ‘gefinancierde rechtsbijstand’ of ‘pro deo’ genoemd. Komt een particuliere cliënt in aanmerking voor een dergelijke toevoeging, dan blijven de kosten voor onze werkzaamheden voornamelijk  ‘beperkt’ tot de eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand oplegt. Daar kunnen kosten bij komen wanneer bijvoorbeeld griffierecht betaald dient te worden, uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie opgevraagd moeten worden of wanneer deurwaarderskosten gemaakt moeten worden.

HSH Advocaten kan voor u de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indienen. Daarvoor dient wel een kopie van een identiteitsbewijs overgelegd te worden. Bent u door het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900-8020) naar DeHaan Szirmai DeHaan Advocaten doorverwezen, dan kan door de Raad voor Rechtsbijstand korting op de eigen bijdrage gegeven worden.

In sommige gevallen kan voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente. Voor meer informatie over (voorwaarden m.b.t.) gefinancierde rechtsbijstand wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/voorwaarden/inhoudelijke-eisen.

Particuliere cliënten die niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen en ook ondernemers worden bijgestaan op basis van uurtarief.